همکاری با ما

سازمان‌های بزرگ و کسب‌وکارهای کوچک چالش‌های زیادی برای توسعه‌ محصولات و خدمات خود دارند.سروش مهر از طرفی افراد فنی و کارآفرینان توانمندی هستند که شاید ایده‌های مناسبی برای پروراندن ندارند. می‌توانیم چالش‌های مجموعه را در اختیار این جامعه بگذاریم تا ضمن راه‌اندازی کسب و کار خودشان، چالش ما نیز برطرف شود.